Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G/4G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Chính phủ đề xuất quy định “sở hữu chung cư có thời hạn”

Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ