Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G/4G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Xử phạt nhân viên trung tâm Y tế huyện tung tin thất thiệt nhiễm virus corona lên Facebook

Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ