Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G/4G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Đạp ngã cậu bé nhặt bóng vì bị ném giày, cầu thủ nhận ngay "kết đắng"

Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ