Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G/4G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Ford từng bị kiện ở nhiều quốc gia vì lỗi hộp số

Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ